منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

 آماده شده توسط سنجش امیرکبیر

لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی

ردیف

          نام درس

نوع درس 

تعداد سوال

۱

آسیب شناسی اختصاصی

اصلی

۴

۲

آسیب شناسی عمومی

اصلی

۴

۳

باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها

اصلی

۴

۴

قارچ شناسی و بیماریها

اصلی

۲

۵

ویروس شناسی و بیماریها

اصلی

۴

۶

ایمنی شناسی و سرم شناسی

اصلی

۳

۷

انگل شناسی (۱)

اصلی

۲

۸

انگل شناسی (۲)

اصلی

۲

۹

انگل شناسی (۳)

اصلی

۲

۱۰

انگل شناسی (۴)

اصلی

۳

۱۱

تغذیه اختصاصی طیور

اصلی

۱

۱۲

فیزیولوژی (۱)

پایه

۴

۱۳

فیزیولوژی(۲)

پایه

۵

۱۴

تکثیر وپروش ماهی

اصلی

۲

۱۵

بافت شناسی (۲)

اصلی

۳

۱۶

کالبد شناسی مقایسه ای (۲)

اصلی

۵

۱۷

تغذیه اختصاصی دام

اصلی

۱

۱۸

بیوشیمی (۱)

پایه

۲

۱۹

بیوشیمی (۲)

پایه

۴

۲۰

فارماکولوژی (۱)

پایه

۴

۲۱

فارماکولوژی (۲)

پایه

۳

 
 آماده شده توسط سنجش امیرکبیر