منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

درباره رشته دکتری سم شناسی سنجش امیرکبیر

 

در دنیای حاضر همزمان با رشد روز افزون علوم ، صنعتی شدن جوامع و معرفی انواع مواد شیمیایی ، احتمال تماس انسان با سموم و امکان بروز مسمومیت ها و بیماری های گوناگون افزایش یافته است. از آنجا که حفظ سلامت انسان و محیط زندگی وی از حقوق اصلی او و از اولویت های اصلی تمام جوامع محسوب می شود. در راستای تحقق عدالت اجتماعی بر مد نظر گرفتن این حق اساسی تاکید می شود.
دانشمندان مسلمان و ایرانی در شناخت محیط زندگی و داروها و سموم پیشقدم بوده اند و در این برنامه بر فرهنگ غنی ملی در زمینه های بوم شناختی تاکید می شود. از آنجا که آگاهی از خصوصیات داروها و سموم از جنبه های قانونی نیز کاربردهای تعیین کننده دارد ، در تدوین انی برنامه بر جنبه های قانونی و اخلاقی نیز تاکید می شود.همچنین از نیازهای اساسی انسان ها تمایل به رشد و تعالی است و انسان ها فطرتاً طالب شناخت بهتر خلقت هستند. لذا در این برنامه بر افزودن اطلاعات ، ایجاد نگرش های لازم و تقویت جنبه پژوهشگری تکیه می شود و سعی می گردد با بکارگیری شیوه های جدید و قدیم تعلیم و تربیت در جهت افزایش قدرت تفکر ، استدلال ، تصمیم گیری و افزایش توان حرفه ای فراگیرندگان با توجه به نیازهای جامعه و اولویت های ملی گام برداشته شود.


وظایف:
تعیین غلظت خونی داروها و سموم
شناسایی مسمومیت های مزمن و ارایه پیشنهاد به سایر متخصصین
همکاری با مراکز سم شناسی قانونی
همکاری با صنایع جهت تایید سلامت مواد
همکاری با موسسات مرتبط با علم سم شناسی
ارایه خدمات درمانی به مسمومین در قالب تیم سلامت

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته در سال 96 :

دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی ، دامپزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد : بیوشیمی بالینی ، بیوشیمی ، زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی مولکولی،میکروبیولوژی ، زیست فناوری ، ژنتیک )، داروسازی، سم شناسی ، داروشناسی

ظرفیت پذیرش دکتری سم شناسی در سال 97:


دانشگاه ظرفیت آزاد مازاد جمع کل
اهواز 2 0 2
تبریز 2 0 2
تهران 4 1 5
ساری 3 1 4
شهیدبهشتی 4 1 5
شیراز 3 0 3
مشهد 4 0 4
آزاد اسلامی 4 0 4
جمع کل 26 3 29درباره رشته دکتری سم شناسی  سنجش امیرکبیر

  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

ازموندکتری ازاد سم شناسی

برنامه ریزی ازمون سم شناسی

برنامه ریزی ازموندکتری سراسری سم شناسی

برنامه ریزیدکتری سم شناسی

تاریخ اعلام نتایجدکتری سراسری سم شناسی

تاریخ برگزاریدکتری سراسری سم شناسی

تاریخ ثبت نام دکتری سم زمان چگونگی ثبت نامدکتری سراسری سم شناسی

تاریخ ثبت نامدکتری سراسری سم شناسی

تاریخ ثبت نامدکتری سم شناسی

تاریخ زمان ثبت نامدکتری ازاد سم شناسی

تاریخ زمان نحوه ثبت نامدکتری سراسری سم شناسی

تاریخ زماندکتری سراسری سم شناسی

تاریخ نتایجدکتری ازاد سم شناسی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری 96 ازاد سم شناسی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری ازاد 96 سم شناسی

ثبت نامدکتری سراسری سم شناسی

دکتری برنامه ریزی سم شناسی

دکتری تاریخ ازمون سم شناسی

دکتری سراسری 96 سم شناسی

دکتری سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر سم شناسی

دکتری سراسری زمان ازمون سم شناسی

دکتری سراسری سم شناسی

دکتری سراسری96 سم شناسی

دکتری نحوه برنامه ریزی سم شناسی

زمان ازموندکتری ازاد 96 سم شناسی

زمان اعلام نتایجدکتری ازاد سم شناسی

زمان برگزاری ازموندکتری ازاد سم شناسی

زمان نتایج

زمان نتایجدکتری سراسری سم شناسی

زمان نحوه اعلام نتایجدکتری ازاد سم شناسی

زمان نحوه ثبت نامدکتری ازاد سم شناسی

زمان چگونگی اعلام نتایج نهاییدکتری سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهاییدکتری ازاد سم شناسی

زمان چگونگیدکتری ازاد سم شناسی

سم شناسی

شناسی

نتایج نهاییدکتری ازاد سم شناسی

نتایج نهاییدکتری سراسری سم شناسی

نتایج نهاییدکتری سم شناسی

نتایجدکتری ازاد سم شناسی

نتایجدکتری سراسری سم شناسی

نحوه ثبت نام دکتری سم شناسی

نحوه ثبت نامدکتری ازاد 96 سم شناسی

نحوه ثبت نامدکتری سم شناسی

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر سم شناسی

چگونگی ثبت نام ازموندکتری 96 سم شناسی