منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

دکتری تخصصی سم شناسی  سنجش امیرکبیر
 

معرفی رشته تخصصی، سرفصل دروس، عناوین دانشگاه های پذیرنده ، محصولات آموزشی مرتبط و ...

سم شامل هر ماده شیمیایی و غیر شیمیایی می شود که در صورت مواجهه موجودات زنده با آن آثار و عوارض سوء بدنبال داشته باشد.

رشته دکتری تخصصی سم شناسی شاخه ای از علوم طبیعی است که هدف آن تربیت متخصصان برای فعالیت در مراکز آموزشی ،مراکز تحقیقاتی ، صنایع (دارویی، شیمیایی ، غذایی و ...) ، مراکز درمان مسمومین بیمارستانها ، آزمایشگاههای سم شناسی ،مراکز پزشکی قانونی ، آتش نشانی ، مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم و آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و سازمانهای مرتبط تشکیل شده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و داوطلبین شرکت در آزمون دکتری تخصصی سم شناسی، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصلدکتری تخصصی سم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته دکتری تخصصی سم شناسی و رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی سم شناسی ارایه می شود.
 

سر فصل دروس دکتری  سم شناسی و تعداد واحدها :

 

تعداد کل واحدها : 47  واحد
دروس اجباری :  25 واحد
پایان نامه :  22واحد

 

دروس اجباری دکتری تخصصی سم شناسی
 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق و آمار

2

سم شناسی محیطی و صنعتی

3

سم شناسی پیشرفته نظری

2

سم شناسی پیشرفته عملی

1

داروشناسی پیشرفته نظری

3

داروشناسی پیشرفته عملی

1

سم شناسی تجزیه ای و قانونی نظری

2

سم شناسی تجزیه ای و قانونی عملی

2

سم شناسی بالینی نظری

2

سم شناسی بالینی عملی

2

کامپیوتر و اطلاع رسانی در سم شناسی

2

سم شناسی سلولی و ملکولی نظری

2

سم شناسی سلولی و ملکولی عملی

1

جمع

25

  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آزمون دکتری

آزمون دکتری سم شناسی

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای دکتری سم شناسی

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی دکتری سم شناسی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی دکتری

بسته های آموزشی دکتری سم شناسی

تاریخ ثبت نام دکتری سم شناسی

تاریخ ثبت نامدکتری سم شناسی

تاریخ زمان ثبت نامدکتری ازاد سم شناسی

تاریخ زماندکتری سراسری سم شناسی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری 96 ازاد سم شناسی

ثبت نامدکتری ازاد سم شناسی

ثبت نامدکتری سراسری سم شناسی

ثبت نامدکتری سم شناسی

دکتری

دکتری ازاد 96 سم شناسی

دکتری ازاد سم شناسی

دکتری ازاد سم شناسی 96

دکتری سراسری 96 سم شناسی

دکتری سراسری سم شناسی

دکتری سراسری سم شناسی 96

دکتری سم شناسی

دکتری سم شناسی سنجش تکمیلی

رتبه یک

رتبه یک دکتری سم شناسی

رشته های دکتری سم شناسی

زمان نحوه ثبت نامدکتری ازاد سم شناسی

زمان چگونگیدکتری ازاد سم شناسی

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری سم شناسی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک دکتری سم شناسی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دکتری سم شناسی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری سم شناسی

منابعدکتری 96 سم شناسی

منابعدکتری ازاد سم شناسی

منابعدکتری رشته هایدکتری سم شناسی

منابعدکتری سراسری سم شناسی

منابعدکتری سم شناسی

نحوه ثبت نام دکتری سم شناسی

نحوه ثبت نامدکتری سم شناسی

چگونگی ثبت نام ازموندکتری 96 سم شناسی