منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی رشته انگل شناسی دامپزشکی مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)-سنجش امیرکبیر

ماده 1: متخصص انگل شناسی فردی است که توانائی و صلاحیت تدریس دروس این رشته را به نحو احسن برای دانشجویان دوره دکترای دامپزشکی و همچنین سایر رشته های تخصصی دامپزشکی دارا بوده و توانائی تحقیق و تتبع ارائه طرحهای تحقیقاتی در زمینه مربوط و انجام خدمات ذیربط را در دانشکده، موسسات پژوهشی و اجرائی دامپزشکی کشور داشته باشد.

طول دوره تحصیل  

ماده 3: طول دوره آموزشی رشته تخصصی انگل شناسی حداقل 2 سال می باشد که در شش سال تحصیلی پیوسته برنامه ریزی شده است.
ماده 4: فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دروس مورد نیاز دفاع پایان نامه متخصص جهت شرکت در امتحان جهت شرکت در امتحان جامع ( بورد تخصصی) به وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می شوند و در صورت موفقیت در امتحانات جامع دامپزشک متخصص در رشته انگل شناسی شناخته شده و دانشنامه تخصصی آنان توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر می گردد.
ماده 5: داوطلبان این دوره از بین دارندگان دانشنامه دکترای دامپزشکی انگل شناسی تعیین و ترم بندی دروس توسط شورای آموزش و پژوهش دانشکده مجری انجام میشود.
ماد 6: کشیک دستیاران تخصصی در بخش های مختلف توسط رئیس بخش انگل شناسی تعیین و ترم بندی دروس توسط شورای آموزش و پژوهشی دانشکده مجری انجام میشود.
تبصره - در دانشکده هائی که کمیته اجرائی دوره های تخصصی تشکیل شده است وظائف اشاره شده در ماده 6 به عهده سرپرست دوره تخصصی آن دانشکده میباشد.
ماده 7: دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی در پایان هر ترم باید از عهده کلیه امتحانات کتبی و شفاهی ان نیمسال برآیند. حداقل نمره قبولی در دروس الزامی و اختیاری 12 (بر مبنای صفرتابیست) میباشد.
ماده 8 : دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی در سال اول دوره تحصیلی با نظرات استاد راهنما می بایستی در کلاسهای نظری و عملی دروس این رشته در دوره دکترای عمومی نیز شرکت نمایند.
ماده 9: دستیاران این دوره از سال دوم موظف به مشارکت در تدریس عملی دروس انگل شناسی دوره دکترای دامپزشکی می باشند و تدریس بخش از دروس نظری این رشته در سال سوم توسط آنان تحت نظر استاد راهنما بلامانع است
ماده 10- نتیجه پژوه تحقیقاتی دستیاران این رشته همانند سایر رشته های تخصصی در گروه پزشکی بصورت پایان نامه تدوین و منتشر گردد.
ماده 11: دستیاران تخصصی این دوره موظف به کار تمام وقت ساعت در هفته در قسمت های مربوهطه میباشد
ماده 12: دستیاران سال بالا تر موظف به راهنمائی و هدایت علمی و عملی دستیاران سالهای پایین تر خواهند بود، حدود این راهنمائی توسط رئیس بخش انگل شناسی تعیین می گردد.
ماده 13: دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی از لحاظ مقررات حضور و غیاب و مسائل انضباطی مشمول مقررات و آئین نامه کلی دوره های تخصصی دامپزشکی میباشد.
ماده 14: میزان حق الزحمه ماهانه دستیاران دوره تخصصی انگل شناسی و افزایش حقوق سالانه در صورت ارتقاء به سالهای بالاتر تابع مقررات و ضوابط تعیین شده درآئین نامه کلی دوره های دستیاری رشته های تخصصی دامپزشکی میباشد.
ماده 15: مواردی که در این آیین نامه تصریح نشده است تابع مقررات کلی آئین نامه های دوره های دستیاری رشته های تخصصی دامپزشکی میباشد.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

فصل اول

مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

انگل شناسی 

مقدمه:

باتوجه به جایگاه و اهمیت بیماریهای انگلی در ایران و لزوم فعالیت‌های آموزشی در رشته انگل‌شناسی پزشک و نیاز به نیروی انسانی که عالم بر وضع موجود بوده و بتواند ضمن کمک در اجرای این فعالیت‌ها نیاز جامعه را در زمینه بررسی و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی در حد اطلاعات و توانایی خود مرتفع نمایند، تربیت افرادی در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته انگل شناسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی واحد شرایط از نظر اساتید متخصص، فضای آموزشی و وسایل، امکانات و تجهیزات لازم ضروری است.

1-  تعریف و هدف:

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می‌گیرد اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی می‌باشد. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی لایق، متعهد و کاردان می‌باشد که بتوانند بر مبانی علم انگل‌شناسی و متون علمی موجود احاطه یافته و با آشنایی با روش‌های پیشرفته تحقیق در علوم و بدست آوردن کارآیی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم به تعلیم در این رشته پرداخته و از مقالات علمی و تحقیقاتی علوم انگل‌شناسی پزشکی و علوم وابسته در جهت پیشبردهای مرزهای دانش و کمک به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده نمایند.

2-  طول دوره:

طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) انگل شناسی 2 سال است و با مجوز کمیته تحصیلات تکمیلی در صورت لزوم و برحسب مورد دو نیمسال به طول دوره دانشجو اضافه می‌شود.

تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی تمام وقت می‌باشد و حضور دانشجو در تمام برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درسی نباید از  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

3-  واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد می‌باشد و درصورت لزوم دانشجو علاوه بر این واحدها باید برحسب نیاز با نظر اساتید گروه و در چهارچوب مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی مقدمتاً برخی یا تمام 16 واحد کمبود یا جبرانی مندرج در این برنامه را بگذراند.

الف - دروس اختصاصی                         26 واحد شامل:

دروس الزامی                                                      20 واحد

دروس اختیاری                                       6 واحد

ب - پایان نامه                                                   6 واحد

4-  شرایط ورود:

کسانی می‌توانند در این دوره شرکت و پس از قبولی این دوره را بگذرانند که دارای دانشنامه کارشناسی در یکی از رشته‌های انگل شناسی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، حشره شناسی پزشکی، زیست‌شناسی با گرایش جانوری باشند.

مواد امتحانی مسابقه ورودی و ضرایب آنها عبارتند از:

زبان خارجی                              30 درصد

کرم شناسی                                15 درصد

تک یاخته شناسی                       15 درصد

بیوشیمی                                    10 درصد

ایمونولوژی                                10 درصد

قارچ شناسی                               5 درصد

میکروب شناسی             5 درصد

زیست شناسی                             5 درصد

حشره شناسی پزشکی                  5 درصد

5-  نقش و توانایی:

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می‌کنند می‌توانند درصورت داشتن شرایط لازم در مؤسسات آموزش عالی در امر تدریس و تحقیق همکاری کرده و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در مؤسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای تشخیص طبی در زمینه انگل‌شناسی پزشکی انجام وظیفه نمایند.

6-  ضرورت و اهمیت:

1- نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی به نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در رشته انگل‌شناسی پزشکی.

2- نیاز جامعه در پزشکی جامعه‌نگر به افراد علاقمند و محقق در رشته انگل‌شناسی پزشکی برای بررسی مسایل و مشکلات بیماریهای انگلی و اقدام برای پیشگیری و کنترل آنها در مؤسسات بهداشتی و درمانی کشور.

3- نیاز به کادر آموزش دیده و ورزیده برای خدمات آزمایشگاهی در رشته انگل شناسی پزشکی در سراسر کشور.

معرفی رشته انگل شناسی دامپزشکی مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)-سنجش امیرکبیر

 

  • ۹۶/۰۸/۰۶
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آزمون دکتری

آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای دکتری انگل شناسی دامپزشکی

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی دکتری

بسته های آموزشی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نام دکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ زمان ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ زماندکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری 96 ازاد انگل شناسی دامپزشکی

تاریخ نحوه ثبت نامدکتری ازاد 96 انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

ثبت نامدکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری

دکتری ازاد 96 انگل شناسی دامپزشکی

دکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

دکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی 96

دکتری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری انگل شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی

دکتری سراسری 96 انگل شناسی دامپزشکی

دکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

دکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی 96

رتبه یک

رتبه یک دکتری انگل شناسی دامپزشکی

رشته های دکتری انگل شناسی دامپزشکی

زمان نحوه ثبت نامدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

زمان چگونگیدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری انگل شناسی دامپزشکی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک دکتری انگل شناسی دامپزشکی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری 96 انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری ازاد انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری رشته هایدکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابعدکتری سراسری انگل شناسی دامپزشکی

نحوه ثبت نام دکتری انگل شناسی دامپزشکی

نحوه ثبت نامدکتری انگل شناسی دامپزشکی

چگونگی ثبت نام ازموندکتری 96 انگل شناسی دامپزشکی

کلمات کلیدی :