منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 96 سنجش امیرکبیر

معرفی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی :

در آزمون دکتری آزاد رشته جراحی دامپزشکی از عنوان ها و مطالب زیر سوال طرح می گردد و ضریب هر درس به شرح زیر است :


ردیف

عنوان درس

ضریب

1

اصول جراحی

3

2

هوشبری

3

3

جراحی های عمومی اسب

4

4

جراحی های عمومی گاو

3

5

جراحی عمومی دامهای کوچک

4

6

بیماریهای اندامهای حرکتی

3

7

رادیولوژی دامپزشکی

2

8

زبان تخصصی انگلیسی

3

 

 

2-     دانشگاه های پذیرنده دکتری آزاد جراحی دامپزشکی :

از بین واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های زیر داری دکتری جراحی دامپزشکی می باشند:

·         دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

البته ظرفیت دقیق پذیرش در هر یک از دانشگاه ها به طور دقیق اعلام نشده است.

3-    رشته های مجاز به شرکت در ازمون دکتری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی:

با توجه به مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و نظر گروه تخصصی، تنها دارندگان دکتری عمومی دامپزشکی می توانند در آزمون رشته  جراحی دامپزشکی شرکت نمایند. (صفحه 17 دفترچه راهنمای دکتری 91 آزاد )

 

آزمون دکتری آزاد جراحی دامپزشکی 96 سنجش امیرکبیر

 

  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی