منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکتری دامپزشکی،منابع کنکور دکترا دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی،منابع آزمون دکتری دامپزشکی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

طرح درس دکتری فارماکولوژی سنجش امیرکبیر

 

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره دکترای (Ph.D)
رشته فارماکولوژی
با توجه به سیاست آموزش عالی کشور در جهت گسترش و تقویت دوره¬های تحصیلی تکمیلی و به منظور تربیت و تکمیل کادر هیأت علمی دانشگاه¬ها برنامه آموزشی و پژوهشی دوره دکترای فارماکولوژی در شورای عالی برنامه¬ریزی آموزشی به تصویب رسید.
1- تعریف دکتری فارماکولوژی :
دوره دکترای (Doctor of Phylosophy=Ph.D)، بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک در رشته¬ فارماکولوژی می¬انجامد و مجموعه¬ای، از فعالیت¬های پژوهشی و آموزشی است.
2- هدف دکتری فارماکولوژی :
هدف از ایجاد دوره دکتری، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در زمینه فارماکولوژی و آشنا شدن با روش¬های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه-های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته فارماکولوژی، مؤثر بوده و به تازه¬هایی در جهان دانش دست یابند.
3- مدت  دوره دکتری فارماکولوژی :
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری فارماکولوژی 5/4 سال است که به مراحل آموزشی و پژوهشی تقسیم می¬گردد:
مرحله آموزشی پس از پذیرفته شدن داوطلب آغاز می¬گردد. دانشجو در طول این مرحله توانایی لازم را جهت شروع کارهای پژوهشی باید بدست آورد. این مرحله با قبولی دانشجو در یک امتحان جامع پایان می¬پذیرد. مرحله پژوهشی رسماً پس از اتمام مرحله آموزشی شروع می¬گردد. دانشجویان موظف¬اند در صورت نیاز حداکثر تا 8 واحد درسی را که گروه آموزشی به عنوان دروس جبرانی پیشنهاد می¬نماید بگذرانند. تعداد واحدهای اصلی (اجباری) دوره دکتری فارماکولوژی در دوره آموزشی 23 واحد است. بعلاوه دانشجو می¬بایست یک رساله تحقیقی معادل 20 واحد را طبق آئین¬نامه¬ها و ضوابط مربوطه تدوین و ارائه نماید.
4- شرایط ورود به دوره دکتری  فارماکولوژی :
1) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
2) داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) فارماکولوژی یا دکتری عمومی (پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی- علوم آزمایشگاهی- دامپزشکی) یا بالاتر در گروه پزشکی از یکی از دانشگاه¬های داخل یا خارج کشور که حسب مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
3) موفقیت در امتحان یکی از زبان¬های خارجی
4) قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری
5) داشتن معرفی¬نامه، مبنی بر صلاحت تحصیل در دوره دکتری حداقل از 2 تن از استادان قبلی داوطلب.
-
مواد امتحانی و ضرایب دروس:
بیوشیمی 
پزشکی ضریب 1
فارماکولوژی ضریب 3
فیزیولوژی ضریب 1
زبان خارجی ضریب 3
5- بازارکار دکتری فارماکولوژی :
فارغ¬التحصیلان این رشته باید در حیطه دانش، ضمن فراگیری اطلاعات لازم در کلیه مباحث فارماکولوژی، قدرت تجزیه و تحلیل مابحث مربوطه را پیدا کنند و در حیطه مهارتی (توانایی) ضمن آشنایی با مهارت¬های متخلف تحقیق در رشته فارماکولوژی می¬بایست قادر به طراحی و اجرای روش¬های تحقیقاتی بوده بگونه¬ای که بتوانند مسئولیت راهنمایی پایان¬نامه¬های دانشجویی و پاسخ¬گویی به نیازهای تحقیقاتی محض و کاربردی رشته خود را داشته باشد.
6- ضرورت دکتری فارماکولوژی :
1) آموزشی: نظریه اهمیت درمان دارویی در طب بالینی، ضرورت یادگیری مباحث مربوط به درمان دارویی برای کلیه دانشجویان گروه پزشکی احساس می¬شود، یقیناً فارغ¬التحصیلان رشته فارماکولوژی تنها افراد واجد صلاحیت لازم در جهت آموزش دانشجویان و بازآموزی فارغ¬التحصیلان هستند.
2) پژوهش: مفهوم¬ترین و ملموس¬ترین آموزش¬ها آموزش حاصل از پژوهش است. فرد پژوهش¬گر اعم از این که حاصل تحقیق خود را آموزش دهد یا نتیجه تحقیقات دیگران را از موضع عملی و مفهومی به انتقال مطلب بپردازد، مضافاً این که اساس پیشرفت علمی جهان پژوهش است و بر این همه نیازهای فراوان جامعه و دانشگاه در مورد پژوهش افزون می¬گردد. لذا یک فارماکولوژیست برای ایفای نقش خود در دانشگاه و جامعه لاجرم می¬بایست یک فرد با بینش پژوهشی نیز باشد که این مقوله جز با آمیخته شدن در پژوهش حاصل نمی¬گردد.

طرح درس دکتری فارماکولوژی سنجش امیرکبیر

 

  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی